Όργανα Μετρήσεων

• Stromzangen
• Leistungs- und   Energiemessung
• Batterietester
• Messtechnik für   Photovoltaik
• Anemometer
• Leck-Detektor
• Leitungssucher
• Entfernungsmesser 
• Wireless Systeme
• Kalibratoren
• Erdungsmessgerät
• Schwingungsmess-   geräte 
• Zubehör
• Spannungprüfer
• Circuit Breaker   Analyzer
• Installationstester
• Leuchtentester
• Mikrowellen Leck-   Detektor
• Gerätetester
• LAN Kabel Prüfgeräte
• Ausrichtungsmess-   geräte
• Schallpegelmessgeräte
• Wärmebildkameras
• Thermometer
• Mobile Block   Kalibratoren 
• Druckmessgerät
• Isolationsmessgeräte
• Geigerzähler
• Elektromagnetfeld-   tester
• Luftqualität in   Innenräumen
• Scope Meter
• Messzubehör
• Tisch- Multimeter
• Tragbare Multimeter
• Drehzahlmessgeräte
• Feuchtigkeitsmess-   geräte
• Drehfeldrichtungs-   anzeiger
• Luxmeter