Όργανα Μετρήσεων

Πολύμετρα, Αμπερομετρικές Τσιμπίδες, Αναλυτές Ποιότητας Ενέργειας, Θερμοκάμερες, Γειωσόμετρα, Μεγγώμετρα, Παλμογράφοι κ.α

Εργαλεία Χειρός

Κατσαβίδια, Κόφτες Καλωδίων, Πρέσσες Ακροδεκτών, Απογυμνωτές Καλωδίων, Εργαλειοθήκες, Πένσες, Πολυεργαλεία, Πολύκλειδα & Allen

Προϊόντα Αυτοματισμού

PLC, Έξυπνα Ρελέ & Controllers, Αισθητήρες, Διακόπτες Ισχύος & Διακόπτες Φορτίου, Interface & Ρελέ Αυτοματισμού, Bus, Δίκτυα & Επικοινωνία

Υλικά Πινάκων

Ακροδέκτες Ισχύος, Ακροδέκτες Μονωμένοι, Χιτώνια Γυμνά & με Μόνωση, Βάσεις & Παρελκόμενα Ρελέ, Ενδεικτικές Λυχνίες

Εργαλεία Παραγωγής

Τράπεζες Κοπής, Διάτρησης & Μόρφωσης Μπαρών Χαλκού, Συσκευές Απογύμνωσης & Τοποθέτησης Ακροδεκτών

Unser eShop ist noch unter Konstruktion!