1777

1777 Τριφασικός Καταγραφέας Ισχύος της Fluke1777
  – Μέτρηση V, I, kW, Cos/DPF, kWhr, THD
  – Αρμονικές 1-25 για V & I
 – Transients 20 MHz
  – Συνδεσιμότητα: USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Δείτε σχετικό βίντεο

 Τεχνικά χαρακτηριστικάΤεχνικά χαρακτηριστικά