1537

1537  Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke1537
– Τάσεις Δοκιμών: 250, 500, 1000, 2500 V – Timer 0 έως 99 min
– Διαρροή ρευμάτων από 1 nA έως 2 mA – Χωρητικότητα από 0,01 μF έως 2 μF
– Μέτρηση αντίστασης ACV/DCV 0 έως 600 V
– Ειδοποίηση για κυκλώματα υπό Τάση > 30 V
Δείτε σχετικό βίντεο

 Τεχνικά χαρακτηριστικάΤεχνικά χαρακτηριστικά