Προϊόντα Αυτοματισμού
Προϊόντα Αυτοματισμού

• Αισθητήρες Επαγωγικοί   & Χωρητικοί
• Bus, Δίκτυα &         
  Επικοινωνία
• Διακόπτες Ισχύος &   Διακόπτες Φορτίου
• Interface & Ρελέ   Αυτοματισμού
• PLC, Έξυπνα Ρελέ &   SMS Controllers
• Προϊόντα Διαλόγου   Ανθρώπου-Μηχανής   HMI• Αισθητήρες Επαγωγικοί & Χωρητικοί • Bus, Δίκτυα & Επικοινωνία • Διακόπτες Ισχύος & Διακόπτες Φορτίου • Interface & Ρελέ Αυτοματισμού • PLC, Έξυπνα Ρελέ & Controllers • Προϊόντα Διαλόγου Ανθρώπου-Μηχανής HMI Επαγωγικοί και Χωρητικοί Αισθητήρες της Elco HI-86 Μικρό PLC της Hiquel SLS-510 Μικρό PLC της Hiquel SLS-520 Μικρό PLC της Hiquel SLS-86 PLC Επεκτάσιμο έως 250 I/Oτης Hiquel Μονάδες Επέκτασης για το SLS-86 της Hiquel SLS-500 PLC Επεκτάσιμο έως 250 I/O, Προγραμματιζόμενο σε PowerPoint της Hiquel Μονάδες Επέκτασης για τα SLS-500 της Hiquel K4S/K2W & K1S/K1W Ρελέ Μετατροπής Εξόδου Τρανζίστορ PLC σε Επαφή Μεγαλύτερης Ισχύος της Hiquel SW1 & SW2 Ρελέ 0 – 10 VDC για Έλεγχο Αντλιών, Συστημάτων Εξαερισμού κ.α. της Hiquel LSM Ρελέ Ελέγχου Κινητήρων Ανεμιστήρων Δύο Ταχυτήτων της Hiquel MU-PT100 & MU-PT1000 Ρελέ Μετατροπής Σήματος Θερμοστοιχείου σε Αναλογικό Σήμα της Hiquel MU-TC Ρελέ Μετατροπής Σήματος Θερμοζεύγους σε Αναλογικό Σήμα της Hiquel
MU-UI Μορφοτροπέας για Αισθητήρες Strain Gauge της Hiquel MU-DMS Μονάδα Εισόδου Μονωμένων Strain Gauges της Hiquel TV & TD Κουτιά Διόδων της Hiquel Τεχνικά Χαρακτηριστικά • Βοηθητικά Ρελέ – Ρελέ Λυχνίας • Χρονικά • Επιτηρητές & Μορφοτροπείς • Τροφοδοτικά

Προϊόντα Αυτοματισμού