KDM3-24 της Comat Releco

KDM3-24 της Comat Releco
KDM3-24 KDM3-24 της Comat RelecoKDM3-24
 Τεχνικά χαρακτηριστικάΤεχνικά χαρακτηριστικά