721Βαθμονομητής Πίεσης της Fluke
 Τεχνικά χαρακτηριστικάΤεχνικά χαρακτηριστικά