710710 Βαθμονομητής Βαλβίδων της Fluke
 Τεχνικά χαρακτηριστικάΤεχνικά χαρακτηριστικά